ابتلاء الهی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برادران وخواهران مسلمان زلزله زده!امتحان الهی در طول تاریخ بشریت امری رایج و نامی آشناست.هیچگاه روزگار تا آخر بر وفق مراد کسی نمی چرخد.گاهی خداوند جهت ازمون انسانها حوادثی بر آنان نازل میکند و رمز موفقیت در آن صبر و تحمل مشقات است.تردید نکنید که هم نوعانتان در کنارتان هستند و هیچگاه شما را تنها نخواهند گذاشت.سوء تدبیرها امر تازه ای نیست که از آن نگران باشیم.خدایی که ما را امتحان می کند خدایی بسیار بزرگتر از حادثه است.دو بار شهرها و روستاهایتان را خواهیم ساخت. تلاطم به آرامش خواهد رسید.بر ویرانه ها شکوفه های زیبای زندگی لبخند خواهند زد.صدای شادی فرزندانتان بار دیگر به کوچه ها طراوت بهاری خواهند بخشید.مردان غیورتان یکبار دیگر کمر همت بر آبادانی شهر ها و روستاها خواهند بست. ن عفیفتان هلهله شادی سر خواهند داد و سرود آغازی دیگر خواهند خواند.گوشهای خود را از هذیان شیطان صفتان دروغگو بر بندید که صبح امید و ظفر بر نا امیدی نزدیک است.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها