سه نقطه.......

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

مراقب اندیشه های خود باشید که به گفتار شما تبدیل می شود.

 

مراقب گفتار خود باشید که به کردار شما تبدیل می شود.

 

مراقب کردار خود باشید که به عادت شما تبدیل می شود.

 

مراقب عادت خود باشید که به شخصیت شما تبدیل می شود.

 

مراقب شخصیت خود باشید که سرنوشت شما را می سازد.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها